Monitoring a diagnostika

ELEKTROTECHNIKA, a.s. poskytuje širokou podporu na poli monitoringu a diagnostiky.

V této problematice nabízí zařízení pro monitorování sítě prostřednictvím průmyslového produktu ELNET-Q, který umožňuje na základě měření, jež vychází z normy EN 50160, a následného vyhodnocování parametrů kvality napětí energetické sítě dát pokyn k opatření chránícím připojená k síti před poškozením.

Oblasti užití:

 • umožňuje měření harmonických (síť 50Hz a jiné)
 • umožňuje měřit účiník
 • ochrana zařízení před poškozením nestandardními vlivy v síti
 • schopnost dlouhodobě monitorovat stav energetické sítě.

Vlastnosti kontrolního zařízení ELNET-Q:

 • v reálném čase monitoruje a vyhodnocuje 50 harmonických tří sdružených/fázových napětí;
 • v reálném čase monitoruje a vyhodnocuje činitel zkreslení THD (Total Harmonic Distorsion) pro každé napětí;
 • měří střední, efektivní a maximální hodnotu kontrolovaných napětí a jejich frekvenci;
 • nastavitelné meze jednotlivých harmonických napětí a frekvencí, při jejichž překročení dojde k havárii;
 • unikátní možnost monitorování průběhu na PC, dálkového přenosu dat a jejich archivace;
 • 2 x rozhraní RS232 (protokol Modus) pro komunikaci s PC. Konfigurovatelná přenosová rychlost (50Bd-93kBd);
 • vyhodnocuje nesymetrii třífázové soustavy;
 • modifikovatelnost vlastností zařízení podle požadavků zákazníka
 Technická data
 typové označení

ELNET-Q

 rozměry (šxvxh) 180 x 180 x 70 mm
 počet připojovacích konektorů 2
 napájecí napětí 230V
 spotřeba maximálně 50mA
 teplota okolního prostředí

-20°C + 50°C

 analogové vstupy 7 vstupních veličin
 logické vstupy 1 galvanicky oddělený (zdrojový, 230V nebo 24V)
 logické výstupy 1 galvanicky oddělený, přímí vstup pro sepnutí relé = 20V
 komunikace 2RS232, 1 konfigurovatelná rychlost, protokol MODBUS
Dálkové monitorování a spravování kompletního řídicího systému prostřednictvím Internetu, telefonu nebo GSM sítě dává zákazníkovi možnost sledování provozních stavů zařízení, dodržování požadovaných provozních podmínek a správné činnosti obsluh. Výhodou je i možnost dálkové analýzy vzniklého problému nebo okamžitého zásahu v případě poruchy.
Metoda vzdáleného přístupu otevírá široký prostor k rozšíření služeb po dodávce a zamezení vícenákladů zejména u exportních dodávek. Právě zde často na základě nepřesných a neúplných informací zákazníka dochází k zbytečným a nákladným cestám odborných pracovníků.
Důležitá je i znalost o skutečných provozních podmínkách ať už pro včasnou prevenci vad, opravy nebo řešení reklamací.