Analýza a návrh řešení

Našim partnerům a odběratelům poskytujeme komplexní řešení zaměřené na dodávky nižších technologických uzlů ve všech oblastech naší činnosti:

  • poradenství při investičním záměru
  • zpracování studie
  • analýzy - projektové dokumentace
  • výroba a instalace včetně inženýringu
  • péče o dodaný technologický celek
  • participace na průběžných rekonstrukcích, úpravách a modernizaci.

Pro vybrané projekty společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s. nabízí různé možnosti jejich samofinancování či spolufinancování.