Aplikační sestavy, chladiče a příslušenství

APLIKAČNÍ SESTAVY

katalog ke stažení

 • Výkonové polovodičové jednotky PSU - sestavy polovodičových součástek a chladičů v různých elektrických zapojeních doplněné příslušenstvím jako jsou ventilátory, řídicí jednotky, přepěťové a komutační ochrany, teplotní čidla, izolátory, pojistky, vzduchové tunely aj.

 • Zákaznické PSU - Zákaznické PSU jsou výkonové polovodičové jednotky navržené a zkonstruované podle parametrů, vlastností a provozních podmínek zadaných zákazníkem.

 • Řídící jednotka tyristorů GU 3391 - Jednotka GU3391 je určena pro buzení dvojice antiparalelně zapojených tyristorů. Zařízení lze použít v systémech regulace výkonu jednofázové nebo třífázové zátěže polovodičovými stykači.

 • Řídící jednotka tyristorů GU 4000 - Jednotka GU 4000 je určena pro řízení jedné dvojice antiparalelně zapojených tyristorů. Lze ji použít ke snadné realizaci polovodičového stykače. Má využití i pro fázové řízení výkonu zátěže.

 • Výkonové polovodičové měniče - Výkonové polovodičové měniče obsahují polovodičové součástky, chladiče a řídicí jednotky vlastní provenience. Základní typové řady lze modifikovat podle konkrétních požadavků zákazníka. Jako aktivní řízené prvky se používají tyristory GTO nebo IGCT. Účinné chlazení polovodičových součástek je zajištěno chladiči na bázi tepelných trubic s nuceným vzduchovým chlazením. 

Oblasti použití: Fázově řízené měniče napětí, Elektronické spínače, Trakční pulzní měniče pro napájení stejnosměrných motorů, Střídače pro napájení asynchronních motorů.

CHLADIČE A PŘÍSLUŠENSVÍ

katalog ke stažení

CHLADIČE

 • Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu (L65, L100, L140)
 • Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového typu (L65, L100, L140, M100, M150)
 • Vzduchové chladiče pro oboustranné chlazení součástek kotoučového typu (E130, E200, M100, M150, U200, W200)
 • Vzduchové chladiče pro moduly (L65, L100, L140, L280, Q120, T30, R40, R80, Y80, Y120, Y160, Y220)
 • Chladiče s tepelnými trubicemi (ALTRA 60, ALTRA 100)
 • Kapalinové chladiče (K2 typ 92.)

PŘÍTLAČNÉ KONSTRUKCE

 • Přítlačné konstrukce pro oboustranné chlazení (MCD)
 • Přítlačné konstrukce pro jednostranné chlazení (MCS)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Podložky, matice, montážní izolátory, přepěťové ochrany
 • Kontaktní vložky TECOFOIL