Filtračně-kompenzační zařízení

Do výrobního programu společnosti  ELEKTROTECHNIKA,a.s. patří také filtračně-kompenzační zařízení (FKZ). Tato zařízení kompenzují všechny zpětné negativní vlivy spotřebičů na napájecí síť  - katalog ke stažení zde

Při stále rostoucí spotřebě elektrické energie vystupují do popředí snahy nalézt možnosti, jak snížit ztráty při přenosu a rozvodu elektrické energie. Průmyslová spotřeba zatěžuje napájecí soustavu odběrem či dodávkou reaktivní (jalové) energie. Zachováním kvality odebírané elektrické se stává výzvou i s ohledem na stále rostoucí počat nelineárních zařízení. Management společností tuto skutečnost často přehlíží. Úspory na přirážkách za nedodržení kvality odebírané elektrické energie jsou značné. 

Filtračně-kompenzační zařízení vyvinutá a vyráběná naší společností zajišťují plnění požadavků mezinárodně platných norem.

Mimo tyto negativní vlivy patří zejména:

 • odběr jalové energie 
 • deformace napěťové křivky vlivem vyšších harmonických složek proudu 
 • pokles a kolísání napětí 
 • nesymetrie zátěže

Oblasti využití

 • těžební průmysl
 • zpracovatelský průmysl
 • železniční doprava
 • železárny
  • asynchronní motory
  • transformátory
  • obloukové a indukční pece
  • elektrické motory pohánějící čerpadla, ventilátory a kompresory

Členění filtračně-kompenzačních zařízení

 • statické, dynamické SVC
 • jednofázové nebo třífázové provedení
 • kompenzované výkony v rozsahu 2 ÷ 250 MVAr

                                                               BMZ, Bělorusko (2012 - 2014) – 2 ks spínané FKZ 10kV / 5,7MVAr v kontejnerovém  provedení a dodávka dynamické FKZ 33kV / 32MVAr

Přehledové schéma

Přehledové schéma s vyznačením nejčastějšího rozsahu dodávky filtračně-kompenzačního zařízení na příkladu obloukové pece

Na obrázku je znázorněné přehledové schéma s vyznačením nejčastějšího rozsahu dodávky filtračně-kompenzačního zařízení na příkladu obloukové pece.